Hasta Haklari Aktivistleri Dernegi

Haberler

Sağlık Sektörü ve Hak İhlâllerindeki Haberler

GÜNCEL DOĞUM ÜCRETLERİ

DOĞUM ÜCRETLERİ Doğum ücretleri Sağlık Uygulama Tebliği Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi Ek-2/C’de belirlenmiştir. Özel hastaneler 22.10.2013 tarihine kadar  SGK’nın yaptığı ödeme üzerinden vatandaştan sınıfına(A %90,B %75,C %60,D %45,E %30) göre ilave ücret tahsil edebilmekteydi. Bu tarihten sonra ise tüm özel hastaneler için bir üst sınır konulmuştur. Yani 22.10.2013 tarihinden sonra tüm özel hastaneler maksimum %200 ilave ücret alabileceklerdir. Güncel ödeme listesi aşağıdaki gibidir;
İşlem kodu İşlem adı SGK’nın hastaneye ödediği tutar (TL) (KDV dahil) 22.10.2013 tarihinden sonra Alınabilecek en fazla ilave ücret tutarı (%200) (KDV dahil)TL istisnai sağlık hizmetleri için işlem bedellerinin 3 katını geçmemek üzere ilave ücret alınabilir.  
P619910 Müdahaleli doğum

432,00

864,00

-

P619920 Normal doğum

432,00

864,00

-

P619930 Sezaryan

486,00

972,00

-

P701006 Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan balon anjiyoplasti, yenidoğan, preoperatif veya postoperatif

1.118,80

2.237,61

-

P619925 Suda doğum

432,00

İstisnai sağlık hizmetidir.

1.296,00

P619922 Epidural anestezi ile doğum

459,00

İstisnai sağlık hizmetidir.

1.377,00

P619911 Müdahaleli doğum (ilk doğum)

540,00

1.080,00

-

P619921 Normal doğum (ilk doğum)

540,00

1.080,00

-

P619912 Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik)

540,00

1.080,00

-

P619913 Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)

561,03

1.122,06

-

P619923 Epidural anestezi ile vajinal doğum (Çoğul gebelik)

540,00

İstisnai sağlık hizmetidir.

1.620,00

P619926 Normal vajinal doğum (Çoğul gebelik)

540,00

1.080,00

-

P619927 Normal vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)

561,03

1.122,06

-

P619929 Sezaryen (Çoğul gebelik)

561,03

1.122,06

-

1.9.4 - Otelcilik hizmetlerinde ilave ücret uygulaması

(1)Sözleşmeli/protokollü sağlık kurumları, asgari banyo, TV ve telefon bulunan; 2 yataklı odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için SUT eki EK-2/B Listesinde 510.010 kod ile yer alan “Standart yatak tarifesi”  işlem bedelinin 1,5 katını, tek yataklı odalarda ise 3 katını geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilir. Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler sırasında verilen otelcilik hizmeti için ise en fazla SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan “Gündüz yatak tarifesi” işlem bedelinin 3 katına kadar ilave ücret alınabilir.SUT eki (Değişik:RG-12/11/2013-28819/2 md. Yürürlük:12/11/2013) EK- 1/CListesinde yer alan [suda doğum, epidural anestezi ile doğum, epidural anestezi ile doğum(çoğul gebelik)] istisnai sağlık hizmetlerinde otelcilik hizmetleri için ayrıca ilave ücret uygulanmaz. Yani sözleşmeli sağlık kurumları, asgari banyo, tv ve telefon bulunan hastanelerde Standart yatak tarifesi (Yemek, yatak, hasta vizit  hizmetlerini kapsar) 30,00 TL olup; ·         2 yataklı odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için (1,5 katı) 45,00TL’yi ·         tek yataklı odalarda (3 katı) 90,00TL’yi, geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alınabilir. Ayrıca; Günübirlik tedavi(Günübirlik tedaviler, 24 saatten kısa süren yatarak tedaviler, acil müşahade için faturalandırılır. Yemek hizmetleri dahildir.)  kapsamındaki işlemler sırasında verilen otelcilik hizmeti için ise ücret 6,00TL olup (3 katını) 18,00TL’yi geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alınabilir.

Doğum ücreti ve otelcilik hizmetinin dışında SUT eki EK-3/B Listesinde yer alan tıbbi malzemelerin SUT’ta belirtilen istisnalar hariç bedelleri de kurumca karşılanmamaktadır.(Pamuk çeşitleri, anne bebek bileziği vb.)

SONUÇ OLARAK; özel bir sağlık hizmet sunucusunda doğum yapıldığında ödenecek ücretin hesabı aşağıdaki gibidir: İlave ücret tutarı(doğum şekline göre)+ otelcilik hizmeti(hastanede kalış süresine göre)+SGK tarafından karşılanmayan tıbbi malzemeler Ayrıca özel hastanelerden aldığınız her türlü sağlık hizmeti bedelinin yasal olup olmadığını SGK’nın http://gss.sgk.gov.tr/OzelSHSBilgi/pages/ilaveUcretHesaplama linkinden kontrol edebilirsiniz.

Etiketler...