Hasta Hakları Aktivistleri Derneği

Yararlı Bağlantılar

Sağlık Sektöründeki Mevzuat Adresleri

Bağlantılar

Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye

[ https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/dsoandturkey.pdf ]

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

Uluslararası Örgüt Künyesi

Örgütün Amacı:

DSÖ'nün Anayasasında yer alan temel amacı "Tüm insanların mümkün olan en yüksek sağlık düzeyine ulaşmaları" olup, Örgüt bu amacı gerçekleştirmek üzere uluslararası sağlık çalışmalarının yönetimi ve eşgüdümünü sağlamaktadır.

Kuruluş Tarihi: 1948 Merkezi: Cenevre Genel Müdür: Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus [Etiyopya] seçilmiştir.

Türkiye'nin Üyelik Durumu:
Türkiye, 09 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayılı Kanunla DSÖ Anayasası'nı onaylayarak, Örgüte resmen üye olmuştur.

Örgütün Tarihi

19 - 22 Temmuz 1946 tarihlerinde New York'ta düzenlenen Uluslararası Sağlık Konferansı'nda Birleşmiş Milletler'e üye 51 ülkenin temsilcisi ile FAO, ILO, UNESCO, OIHP (Merkezi Paris’te bulunan Uluslararası Halk Sağlığı Bürosu), PAHO, Kızılhaç, Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu ve Rockefeller Vakfı Temsilcileri Dünya Sağlık Örgütü Anayasasını oluşturmuşlardır. Dönemin Sağlık Bakanı Dr. Behçet Uz'un gayretleriyle Türkiye de DSÖ’nün kuruluş ve Anayasa oluşturma çalışmalarına fiilen katılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü Anayasası, 22 Temmuz 1946 tarihinde ülkemizin de aralarında bulunduğu 61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalanmıştır. DSÖ Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından imzalanmıştır. DSÖ Anayasası'nın 26 üye ülke tarafından onaylanmasının ardından, 07 Nisan 1948 tarihinde DSÖ resmen kurulmuştur.

Dünya Sağlık Asamblesi, İcra Kurulu ve Sekretarya DSÖ'nün ana organlarını teşkil etmektedir. Dünya Sağlık Asamblesi her yıl Mayıs ayında Cenevre’de BM Sarayı'nda düzenlenmektedir. Ülkemiz, Asambleye Sayın Sağlık Bakanımız veya yetkilendirdiği bir temsilci başkanlığında bir heyetle katılım sağlamaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Komitesinin Yıllık Toplantıları bir kez Kopenhag'daki merkezde, bir defa da üye ülkelerden birinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'nin Örgütle İlişkileri:

Türkiye, DSÖ'ye üyeliğinden sonra, DSÖ ve Birleşmiş Milletlere bağlı diğer kuruluşlarla sağlık alanındaki ilişkilerini daha da geliştirmek amacıyla 19 Ekim 1950 tarih ve 6666 Sayılı Kanunla onaylanan "Teknik Yardım Antlaşması"yla çeşitli sağlık projelerini başlatmıştır.

DSÖ'nün Ankara'da bir ülke ofisi, Gaziantep'te ise saha ofisi bulunmaktadır.

DSÖ ile ülkemiz arasındaki ilişkiler ve koordinasyon, İki Yıllık İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde yürütülmektedir.

İstanbul'da açılması öngörülen "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık Teknik Uzmanlık Ofisi"nin Ev Sahibi Ülke Antlaşması, 02 Mayıs 2017 tarihinde imzalanmıştır.

Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkan Yardımcısı Dr. Bekir Keskinkılıç, 2016-2019 dönemi DSÖ İcra Kurulu üyesidir.

Genç Hukukçular

[ http://www.genchukukcular.org ]

Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu (GHHO) olarak 1998'de bir grup hukuk öğrencisinin ve üstat avukatın gayretleri neticesinde İstanbul'da, 2009'da Ankara'da, 2014 yılında da Makedonya / Üsküp ve Gaziantep'te faaliyetlerine başladı. Faaliyetlerinin temel noktasını Salı günleri İstanbul'da, Perşembe günleri de Ankara'da ve yeni bir çalışma grupları olarak da Makedonya/Üsküp ve Gaziantep'te yapılan hukuk çalışmaları teşkil etmektedir. Çalışmaları genel olarak kamu hukukuna ilişkindir.

Hukuk Vakfı

[ http://www.hukukvakfi.org ]

Dünya ve Türkiye ölçeğinde hakların tanınmasına, kazanılmasına, hukukun ve hak arama bilincinin yaygınlaştırılmasına, adâletin eşit ve orantılı olarak dağıtılmasına, tüm bu yapılacak işleri gerçekleştirebilecek donanımda hukukçuların yetiştirilmesine çalışmak, bu yönde yapılan çalışmalara hiçbir ayrım gözetmeden katkı sağlamak ve bu çalışmaların sonuçlarının da teminatı olmak üzere çalışmaktadır.

Hasta Hakları Derneği'mizin kurucu üyelerinden ve Hukuk Vakfı Başkanı Sayın Muharrem Balcı'nın öncülüğünde, üyeleri ve Genç Hukukçular Okuma Grubu öğrencileri, avukatları ile çok geniş çapta hukuk araştırma ve çalışmaları yapan vakfımızdır.

MAZLUMDER (İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği)

[ http://www.mazlumder.org ]

MAZLUMDER, insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi ve korunması için her türlü süreli-süresiz, yazılı, sesli ve görüntülü yayın faaliyetlerinde bulunur.