Hasta Haklari Aktivistleri Dernegi

Haberler

Sağlık Sektörü ve Hak İhlâllerindeki Haberler

ALO 182 SUÇ İŞLİYOR!

Derneğimize gelen bir müracaatta Sağlık Bakanlığı Alo 182 yani Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kişisel verilerin gizliliğinin ihalali yapıldığı ortaya çıkmıştır. Şöyle ki; Alo 182 arandığında başkasının kimlik bilgisi verilerek hastanın hangi hastanelerde ne tür tedavi hizmeti aldığı öğrenilebilmektedir. Bu şikayete dayanarak dernek yetkilimizin TC numarası ile 182‘yi aradığında bize hangi hastanede ne tür tedavi hizmetleri aldığına ilişkin döküm vermişlerdir.

Bu durum hukuka aykırıdır. Şöyle ki ; Anayasanın 20.maddesinde “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz”. Türk Ceza Kanununun 134. Maddesinde “Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlâl edilmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.” ve  136. Maddesinde  “ Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” ve ayrıca Hasta  Hakları Yönetmeliği 21. maddesinde “Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu istemek hakkı Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesini de kapsar” denilmektedir. Derneğimize gelen şikayete konu olan ve derneğimizce de teyit edilen “hastaların bilgilerininin başkalarına verilmesi” eyleminin Anayasa başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu ve Hasta Hakları Yönetmeliğine aykırılığı sabit olup, bu eylemi işleyenler kanun nezdinde sorumlu olacaklardır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı’nın acilen önlem alarak bu uygulamaya son vermesini, aksi takdirde suç duyurusunda bulunacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı beyan ederiz.

 

Hasta Hakları Aktivistleri Yönetim Kurulu Üyesi

Av.Şahin Çarşanbalı

Etiketler...