Hasta Haklari Aktivistleri Dernegi

Haberler

Sağlık Sektörü ve Hak İhlâllerindeki Haberler

Hasta Hakları Aktivistleri Genel Kurul Toplantısı

Hasta Hakları Aktivistleri Derneği Genel Kurul toplantısı 30/01/2014 tarihinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir sonraki hafta 06/02/2014 tarihinde yapılacak. Tüm üyelerimize duyurulur. Gündem:

1

Açılış ve yoklama

4

Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası

2

Divan Heyetinin Oluşumu

5

Yönetim ve denetleme kurulunun seçimi

3

Faaliyet raporunun okunması ve ibrası

6

Dilek ve temenniler-Kapanış.

Etiketler...