Hasta Haklari Aktivistleri Dernegi

Haberler

Sağlık Sektörü ve Hak İhlâllerindeki Haberler

BAKANLIĞI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ!

Değerli Basın Mensupları,

Hastaların, aile hekimlerinin bazı uygulamaları konusunda derneğimize ulaşan şikâyetlerini kamuoyu ile paylaşarak bu tür problemlerin tekrar yaşanmaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve Sağlık Bakanlığı’nın Aile Sağlığı Merkezi ve Aile hekimlerinin hangi kriterlere göre hizmet sunması gerektiğine dair vatandaşı bilgilendireceğine inanıyor ve aşağıdaki hususları dikkatinize sunuyoruz,

1-Özellikle yaz aylarında uzun süreli memleketine, yazlığına giden vatandaşların, gittikleri yerlerdeki aile hekimleri tarafından muayene edilmediği, kendi hastası olması koşuluyla muayene etmeyi kabul edeceği, zaman zaman zorluk çıkararak “sizden para kazanmıyoruz, iş yükümüzü arttırıyorsunuz” şeklinde ifadeler kullandıları,

2-Aile hekiminin  gebe, yaşlı  takibi için ev ziyaretlerine gittiği günlerde ASM’ye gelen hastaların bir başka hekim tarafından muayene edilmeyip, “hekiminiz dışarıda” denilerek hizmet verilmediği, hekimin yıllık izin kullandığı sırada buna benzer olaylar yaşandığı,

3-Aile hekimine uzak bir işyerinde çalışan  hastaların çalıştığı işyerine yakın bölgedeki aile hekimleri tarafından muayene edilmediği, raporlu hastaların ilaçlarının yazılmadığı… İstanbul şartlarında birçok kişinin ikamet bölgesine giderek muayene olmak ve ilaç yazdırmak zorunda kaldığı ve bunun işveren ile çalışan arasında sıkıntılara neden olduğu,

4-Nöbetçi hekim bulundurmak zorunda olan A plus ASM’lerin bu durumlarını hastalarına bildirmedikleri, hasta bakmaktan kaçındıkları,

5-Muayene başlangıç/bitiş saatlerine uyulmadığı, özellikle saat 16:00’da bitirildiği gelen hasta olursa “reçete bildirimi” yapıyoruz şeklinde savunma yaptıkları,

6-Sağlık hizmeti almak için gelen hastalara işlemlerin yapılabilmesi için dışarıdan ücret mukabili tıbbı  malzeme aldırıldığı,

7-Yüksek ateş ve benzeri nedenlerle en yakın ASM ye "Acilen" götürülen hastalara (özellikle çocuklar) siz bizim hastamız değilsiniz diyerek müdahale edilmediği şeklinde şikâyetler derneğimize ulaşmış ve ulaşmaktadır.

Oysa ki seyahat esnasında aile hekimliği hizmetinden MİSAFİR HASTA statüsünde faydalanılabileceği hususu Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı tebliğ ve yönergelerde belirlenmiştir. Aile hekimi izne ayrıldığı zaman “yerine bakacak bir aile hekimi olacaktır. Bu durum aile hekiminizin görev yaptığı sağlık merkezinin görünür bir yerinde ilan edilmek zorundadır.“ Bu nedenle aile hekimleri izne ayrıldıklarında hastaya bakılmama durumu söz konusu olamaz.

Aile hekimliği uygulaması tamamen ücretsiz olup, misafir hasta statüsünde muayene olunduğunda da herhangi bir ücret talebi söz konusu değildir. Aile hekimliği uygulamasında muayene, aşılama, enjeksiyon,  pansuman, birinci basamakta yapılan tahlil ve film hizmetleri tamamıyla ücretsizdir. Bu işlemler için herhangi bir sosyal güvence aranmamaktadır. Yazılan reçeteler ise kişilerin sosyal güvencesinin durumuna göre ödenmektedir. Hastaya dışarıdan tıbbi malzeme aldırılması hukuka aykırıdır. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, görevlerini haftalık çalışma süresi kırk saatten az olmamak kaydıyla, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirmek zorundadırlar. 

Derneğimize ulaşan şikâyetler yasal mevzuatla karşılaştırıldığında ASM ve Aile hekimlerinin çalışma usul ve esaslarına uygun davranmadıkları ve hastaların haklarını ihlal ettikleri açıkça görülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

 

Hasta Hakları Aktivistleri

Etiketler...