Hasta Haklari Aktivistleri Dernegi

Haberler

Sağlık Sektörü ve Hak İhlâllerindeki Haberler

Acil Servislerde Yaşanan Mahremiyet İhlalleri

 Hastanın özel hayatının bir parçası olan ve hastalığı ile ilgili yaşamının mahremiyeti, temeli insan hakları olan hasta haklarının en önemli maddelerinden biridir. Hasta hakları Yönetmeliği’nin 21.maddesinde yer alan ‘Hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta, mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir’ ibaresini göz önüne aldığımızda, gerek özel hayatın mahremiyeti gerekse de hasta mahremiyeti hukuki alanda teminat altına alınmış bir haktır

                                                                                                    

   Mahremiyet temel bir hak ve özgürlüktür ve bu hak TC anayasası, Hasta Hakları Yönetmeliği, diğer bazı yönetmelikler ve bazı evrensel hukuk ilkeleri ile güvence altına alınmıştır. Hasta mahremiyeti ile ilgili geniş ve kapsamlı bir mevzuat bulunmaktadır.

                                                                                                    

 Mahremiyet hakkı ile ilgili bu kadar geniş ve kapsamlı bir mevzuat olmasına karşın bu hak çoğu zaman sağlık kuruluşlarında ihlal edilmektedir. Gerek Sağlık Bakanlığı’na gerek İl Sağlık Müdürlükleri’ne gerekse derneğimize ve diğer hasta hakları birimlerine bu konuda çok şikayet gelmektedir

 

     Mahremiyet ihlali henüz hastanın acil servis önüne gelmesiyle başlamaktadır. Ambulansla hastaneye getirilen hasta ya da yaralılar onlarca kişinin meraklı bakışları altında ambulanstan indirilmektedir. Acil hastalar adından da anlaşılacağı gibi acil olarak hastalanan ya da yaralanan insanlar olduğundan başkalarının görmesini istemediği bir vaziyette olabilmektedir. En basiti ev hali rahat kıyafetlerle getirilmiş olabilir ya da farklı bir mahrem halde de getirilebilmektedir. Hiç kimse bu özel hallerinde hastaneye getirilirken görülmek istemez. Oysa görülmenin ötesinde görüntülenebilmektedir.  Tıpkı 6 Ekim 2011 tarihinde Manisa’da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Şefika Etik’in basına yansıyan görüntülerinde olduğu gibi.

 

    Her ne kadar yasal mevzuat ve etik, ahlaki ilkelerle mahremiyet hakkı güvence altına alınmaya çalışılsa da hem hastalar hem de sağlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar mahremiyet konusunda farkındalığa sahip olamadıktan ve sağlık kuruluşları bu ihlale sebep vermeyecek modern donanıma kavuşamadıktan sonra bu gibi ihlaller yaşanmaya ve bu ihlallerin de adli olgulara dönüşmesi devam edecektir. Biz burada mahremiyet hakkına saygı duyulmasını beklemenin bir lüks olarak algılanmaması gerektiğini vurgulamak istiyoruz nitekim yasal düzenlemeler bunu bir hasta hakkı olarak öngörmektedir.

 

   Hasta hakkı ihlali karşısında vatandaşlarımızın İl Sağlık Müdürlüğüne, Alo 184 SABİM’e Bimer, Savcılık ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Teftiş Kurulu Başkanlığına başvurabilirler. www.hastahaklari.net bünyesindeki  Şikayet  Başvuru  Merkezi  mağduriyetiniz hakkında bizleri bilgilendirmenizi rica ediyorum. E- Mail sikayet@hastahaklari.net         

 

Hasta Hakları Aktivistleri kuruluşu olarak, danışmanlığımız ve kurumsal çalışmalarımız gönüllülük esasına dayanmaktadır.  Avukatlık veya herhangi bir isim adı altında ücret talep edilmemektedir.

 

(Ufuk ASMAN - Nusaybinliyiz.com)

Etiketler...