Hasta Haklari Aktivistleri Dernegi

Haberler

Sağlık Sektörü ve Hak İhlâllerindeki Haberler

SAĞLIĞI KORUYAN SİSTEM NASIL KURULUR ?

Sigara, alkol, aşırı kalori ve tuzlu gıda tüketenlerin hasta olma riski ve hastalık harcamaları, bunlardan uzak duranlardan katbekat fazla. Bu nedenle hastalık üreten yaşam tarzıyla kendini hasta edenlerin masraflarını sağlığına dikkat edenler yani hastalık yapan risklerden uzak duranlar ödüyor. Suyu getirenle testiyi kıranların eşitlendiği haksız bir dünyada yaşıyoruz.

Halbuki hastalıkları önlemenin birinci yolu, risklerden uzak duranları cezalandırmak değil ödüllendirmek, kendini bilerek hasta edenleri ise caydırmak olmalıdır. Hastalık risklerinden uzak duranlar, bu risklere çanak tutanların hastalık harcamalarını neden ödesin? Kim kendini hasta etmek için çalışıyor ve bunu da özgürlük olarak anlıyorsa faturayı kendisi ödemelidir. Hastalıkları önleyen ve sağlığı koruyan sistem bu temel üzerine kurulmalıdır. Yani riskleri davet edenler, risklerin sonucuna katlanmalıdır. Ancak bu yolla sosyal güvenlikte hak ve adalet korunurken, hastalıklar önlenebilir ve sağlıklı toplum olabiliriz.

Taşıt üzerinde anahtar unutanlar, çalınan taşıtın parasını kaskodan alabiliyor mu? Dikkat edenler, unutanların parasını niye ödesin? Bu yöntem nedeniyle taşıt çalınması en aza inmiş bulunuyor. Kaldı ki, sigara, alkol, aşırı tuzlu ve kalorili gıdaları zevk için tüketenler, unuttuğu için değil bilerek bu riskleri davet ettiği için sonucuna da kendileri katlanmalıdır. 

Peki ‘hastalıkları azaltan ve sağlığı koruyan sistem’ nasıl çalışacaktır?

Hastalık yapan riskleri satın alanların hastalık harcamaları, bu risklerden uzak duranlardan 10 kata kadar yüksek olduğu için, bu fazladan harcamaları karşılayan ‘Hastalık fonu’ kurulması gerekiyor. Bu fonun iki kaynağı olacaktır; Bu riskleri satanlar ve bu riskleri satın alanlar. Örnek olarak dev sigara tekelleri ve sigara içenler bu fona para aktarmak zorundadır. Sigaranın fiyatı 5 TL ise, 10 TL hastalık fonu için kesilecek, ayrıca dev sigara tekelleri, ABD’ye ödediği 246 milyar doların beşte biri kadar parayı,  hastalık tazminatı olarak bu fona aktaracaktır. Bilim, sebep - sonuç ilişkisi kuran disiplinin adı ise, kötü sonuçlara yol açanların bunun tazminatını ödemesi gerekir. Ayrıca sağlığa zararlı maddelerin fiyatı cezbedici değil, caydırıcı olmalıdır.

Benzer şekilde obesite, diyabet, metabolik sendrom, hipertansiyon, kalp… gibi bir düzine hastalığa yol açan sağlığa zararlı şekerli, tuzlu ve yağlı gıdaları satanlar, çok ucuz olduğu için yüzlerce gıdanın içine giren GDO’lu mısır şekerini satan küresel şirketler ve bütün bunları tüketenler, hastalık fonuna tazminat ödemek zorundadır. Hastalığa yol açan risklere, çevreyi yaşanmaz hale getiren kirli sanayi ile zehir saçan halk otobüsleri de dahildir. Halkı enayi yerine koyan yeşile boyama, riskleri azaltmıyor.  

Bilime dayalı olarak, sağlığa zararlı riskleri, bunlara yol açan maddeleri, fon kesintilerini ve tazminatları A’dan Z’ye belirleyecek ve yürütecek kurumun adı; MİLLİ SAĞLIK AKADEMİSİ’dir.

Bu kurumun belirlediği hastalık kesintileri fona aktarıldıktan sonra, riskleri alan ve satanlar ile özgürlükten bahseden hastalık lobisi, ’alan razı satan razı, size ne’ diyebilir. Aksi takdirde, bu risklerden uzak duranların ödediği primleri, hiç kimse kendi keyfi için harcayamaz, çarçur edemez ve hastalık lobisine hediye edemez. Buna SGK dahil hiçbir kasko sigorta kurumu  müsaade etmez, edemez. Sağlığa zararlı ve tehlikeli demeden her şeyi ye, iç, yap, yaşadığımız akvaryumu kirlet, yaşanmaz hale getir, sonra da faturayı iyilik ve sağlık için çırpınanlara gönder.

‘Önce hasta et, sonra tedavi et ve cebini doldur’ anlayışı insani ve ahlaki değildir. Böyle bir anlayış, ancak kötülük ve hastalık lobisinin şeytani planı ve yöntemi olabilir. İnancımız, iyilik ve sağlığı koruma, kötülük ve hastalığı önleme üzerine kuruludur. Ancak bunu dünyaya sunacak aydınımız, kendi inanç ve kültüründen habersiz, dünyayı hastalık ve kötülüğe garkeden yaşam tarzının peşinden sürüklenip gidiyor.

‘Hastalıkları önleme ve sağlığı koruma’ sistemi, hakka dayanan bir sistem ve adalet anlayışıdır. Her şeye kadir olan yüce Allah, her şeye kadir olmasına rağmen işi çok sağlam bir sisteme bağlamış, cennet-cehennem sistemine ilaveten sağ ve sol omzumuzda her saniye, iyi veya kötü her davranışı izleyen ve buna göre işleyen adaletli bir sistem kurmuştur. Bu sistemde hiçbir davranış karşılıksız kalmayacaktır. Dünyanın ve hayatın dengesi ancak bu şekilde sağlanabilir.

Hastalık ve kötülükle mücadele edecek iyilik ve sağlık sisteminin, bu şekilde kurulması gerekiyor. Öncelikle ve hemen. Sistemi bu şekilde inşa etmeden hastalıkları önlemek ve sağlığı korumak mümkün değildir.  Hastalıkları önlemek yerine, kötü sonuçlarla uğraşmak, kıt kaynakları bu amaçla heba etmek şeytanın ekmeğine yağ sürüyor.  

www.kemalyesilcimen.com

KAYNAKLAR

www.aciamagercek.com

Yeşilçimen K: Hastalık Üreten Yaşam Tarzımız Nasıl Değişir. Hayy kitap, 2006

Etiketler...