Hasta Haklari Aktivistleri Dernegi

Haberler

Sağlık Sektörü ve Hak İhlâllerindeki Haberler

Hastanelerde Hastalanmak İçin Bir Sebep Daha!

 

Hastanelerde Hastalanmak İçin Bir Sebep Daha!


          Hasta Hakları Aktivistleri Derneğinden Sivas İlinde inşa edilmekte olan Bölge Devler Hastanesi ile ilgili olarak yapılan açıklamadaÜlkemizdeki hastaneler, çalışanlarının tutum ve davranışları nedeniyle hasta haklarını ihmal emekle kalmıyor aynı zamanda binalarının fiziksel şartları nedeniyle de hastaların ve hasta yakınlarının hayatlarını tehlikeye atıyor. Hastane binalarının deprem ve yangın gibi doğal ve beşeri afetlere karşı ne kadar savunmasız olduğu gerçeğinin yankıları kamuoyunda henüz sürerken ülkemiz hastaneleri, insan sağlığı üzerindeki etkilerini göstermesi bakımından daha gizli bir tehlikeye maruz bırakılmaktadırdenilldi ve şöyle devam edildi;
          

Bilindiği üzere, yüksek gerilim enerji iletim hatları etraflarında ELF bandı olarak isimlendirilen çok düşük frekanslı iyonize olmayan elektromanyetik alanlar oluştururlar. Elektrik hatları ve trafoların yakınlarında oturanlar ya da bulunanlar bu alanların etkisi altında yaşamını sürdürmektedirler. Çok düşük frekanslı (ELF) alanlarını başlıca kaynakları yüksek gerilim hatları, bina elektrik tesisatı, trafolar, evlerde kullanılan saç kurutma ve çamaşır makinesi gibi elektrikli cihazlardır. Özellikle yüksek gerilim hatlarından yayılan iyonize olmayan elektro manyetik alanlar, şiddetine ve etki süresine bağlı olarak insan sağlığını aşağıdaki şekillerde olumsuz etkileyebilmektedirler.

 

 • Kan Beyin Bariyeri sızıntısı ( Alzheimer’s, Parkinson hastalığı, ALS ve diğer sinirsel hastalıklar ),
 • Nöronların ölümü ve beyin hücrelerinin zarar görmesi,
 • Kalp ritim bozukluğu ve kalp durması,
 • Habis ve kötü huylu beyin tümörleri,
 • Sperm hücrelerinin zarar görmesi ve ölümü,
 • Büyümenin engellenmesi,
 • Kusurlu doğum ve kısırlık,
 • Akustik Nevrom,
 • Bunama,
 • Lösemi ve Lenfoma,
 • Gelecek nesillere geçen kalıcı genetik etkiler.

 

İnsan sağlığı üzerinde bu denli olumsuz etkilere yol açabilecek iyonize olmayan elektro manyetik alanlar çeşitli ülkeler tarafından kamu sağlığı gözetilerek düzenleme altına alınmıştır. Ancak maalesef ülkemizde kabul edilen sınır değerler Avrupa Birliği ülkelerinde kabul edilen değerlerin çok üzerinde kalmaktadır. Örneğin, ülkemizde kabul edilen değerler, İsviçre’de yüksek gerilim ve trafo kaynaklı elektro manyetik alanların ev, ofis, okul, hastane ve çocuk parkı gibi hassas mekanlarda özel olarak uygulanan eşik değerlerin tam 200 katı olurken, İtalya, Hollanda ve diğer bazı Avrupa Birliği ülkelerdeki değerlerin yaklaşık 500 ila 1000 katıdır.

 

İyonize olmayan elektro manyetik alanlar, hastanelere tedavi olmak amacıyla gelen ve bağışıklık sistemi zaten oldukça zayıf olan kişiler ve bu alanlara sürekli maruz kalacak hastane çalışanları bakımından ayrı bir önem arz etmektedir. Ülkemizde hastanelerde bulunanları bu etkilerden koruyacak her hangi bir yasal düzenleme olmadığı gibi yeni yapılacak hastanelerde bu elektro manyetik akımların yoğun olduğu arazilere yapılabilmektedir. Sivas ilinde yapılması planlanan bölge devlet hastanesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir niteliktedir. Sivas ili çevresinde çok daha uygun şartları barındıran araziler olmasına rağmen idarenin ısrarla üzerinden yüksek gerilim hattı geçen arazi üzerine hastane yapma çabası akıllara başka senaryoları getirebildiğinden izah edilmeye muhtaçtır.
 

Hastalara şifa dağıtmak için kurulan hastanelerin söz konusu elektro manyetik alanların insan sağlığına olan etkileri göz ardı edilerek yapılması Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Hasta Hakları Yönetmeliği ve evrensel hukuk ilkeleri ile güvence altına alınan kişinin vücut bütünlüğüne ve hayat hakkına doğrudan tecavüz etmektedir. Hasta Hakları Aktivistleri olarak, hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanlarının uzun vadede ciddi riskler taşıyan bu etkilerden korunması için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkili kurum ve kuruluşları göreve davet ediyoruz. Hastaneleri bu zararlı etkenlerden korumak için gereken hukuki düzenlemelerin biran önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

 

 

Hasta Hakları Aktivistlerini  Facebookta Takip Etmek için tıklayın...

Hasta Hakları Aktivistlerini  Twitterden Takip Etmek için tıklayın...

 


 

 

Etiketler...