Hasta Haklari Aktivistleri Dernegi

Haberler

Sağlık Sektörü ve Hak İhlâllerindeki Haberler

Hastanede tedavi gören Tutuklu ve Hükümlüye refakatçi izni

Sağlık Bakanlığı, tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerinin Adalet ve İçişleri bakanlıkları ile imzalanan  protokol çerçevesinde yürütülmesi için düzenlemeye gitti.
 
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Buzgan, yayımladığı genelgede, protokolde öngörülen öncelikli düzenlemelerin il sağlık müdürlükleri ve hastane yönetimlerince yerine getirilmesini istedi. Buna göre, hastanelerde şu fiziki düzenlemeler yapılacak:
 
Hastanelerde, muayene ve tedavi için getirilen hükümlüler için lavabo ve tuvalet bulunan yeterli genişlikte uygun bekleme alanları ayrılacak.
 
Cezaevi olan yerlerdeki hastanelerde, firara karşı engellerin bulunduğu muhafazalı muayene odaları oluşturulacak, hükümlü ve tutukluların muayeneleri bu odalarda yapılacak.
 
Hastane bünyesinde gün ışığı alan, diğer hasta odalarıyla aynı şartları taşıyan, erkek, kadın ve gerekli durumlarda çocuk mahkumlar için ayrılmış en az birer odadan oluşan, firara karşı engellerin bulunduğu hükümlü koğuşu ve servisi oluşturulacak. Mahkum koğuş ve servisleri özel şartlar göz önünde bulundurularak düzenlenecek.
 
Akıl ve ruh sağlığı hastanelerinin tümünde kadın, erkek ve çocuk mahkumlar için ayrı hükümlü koğuşları en kısa sürede açılacak, mevcutların kapasitesi artırılacak.
 
Hükümlü servislerinde görev alan jandarma ve ceza infaz kurumu personelinin iaşe ve ibatesi ilgili hastane tarafından sağlanacak, hasta hükümlü ve tutuklu hareketliliği yoğun olan hastanelerde bunun için uygun mekanlar sağlanacak.
 
Hükümlü servisine ait ana giriş kapısının anahtarı, dış koruma görevlisi jandarma komutanında, hükümlü koğuşunun kapı anahtarı ise ceza infaz kurumu personelinde olacak. Hükümlü servisinin tek oda olması halinde ise anahtar, jandarmada bulunacak.
 
Yeni yapılacak hastanelerde, hükümlü koğuşuna ilişkin fiziki koşullar ve kapasite ile ilgili bilgiler Adalet Bakanlığına bildirilecek.
 


TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN MUAYENE VE TEDAVİLERİ


Sağlık Bakanlığı, tutuklu ve hükümlülerin muayene ve tedavilerinde gözetilmesi gereken hususlarla ilgili düzenlemeler yapılmasını da kararlaştırdı.
 
Buna göre, hükümlü ve tutuklular, bulundukları yerdeki ya da tedavinin gerektirdiği tıbbi yeterliliğe sahip en yakın hastaneye, aciliyet ve hayati bir zorunluluk yoksa randevu alınarak sevk edilecek. Jandarma muayene esnasında oda dışında olacak, doktorun yazılı talebi olursa muayene odasında kalabilecek.
 
Ancak hükümlü ve tutukluların muayene esnasında yaptıkları her türlü mevzuata aykırı talepler sağlık personelince anında jandarma devriye komutanına bildirilecek.
 
Hastanelerde tutuklu ve hükümlüler için muhafazalı muayene odaları yapılıncaya kadar jandarma muayene odası içinde bulunacak, ancak doktorla hasta arasında geçecek konuşmaları duymayacak uzaklıkta duracak.
 
Bir hastaneden başka bir hastaneye sağlık kurulu raporuyla sevk yapılacak, ancak aciliyet ve hayati tehlike halinde biri hastanın kendi hekimi olmak üzere, iki hekim tarafından verilen ve başhekim tarafından onaylanan ayrıntılı bir sağlık raporu da yeterli olacak.
 
Tedavileri yatırılarak yapılması gerekenler, hükümlü koğuşunda takip edilecek, böyle bir birim yoksa geçici hükümlü koğuşu oluşturulacak.
 
Yatarak tedavi gören tutuklu ve hükümlülerin yanında hekim raporuyla eşi, annesi, babası, kardeşi ya da çocuğu refakatçi olarak kalabilecek. Hastanın böyle bir yakını yoksa cumhuriyet başsavcısının uygun gördüğü başka bir aile yakını refakatçi olabilecek.
 
Tutuklu veya hükümlü kadınlar, cezaevi doktorunun raporu ya da en üst amirin onayı ile sağlık nedeniyle kurum dışına sevk edilen çocuklarına refakat edebilecek.
 
Yatarak tedavi gören tutuklu ve hükümlüler, hekimin uygun görmesi ve cumhuriyet başsavcısının izniyle iç güvenlik görevlilerinin nezaretinde ziyaret edilebilecek.
 
Kampüslerdeki semt polikliniklerinde, diğer ceza infaz kurumlarından hükümlü ve tutukluların muayenesi de yapılabilecek.
 
Tutuklu ve hükümlülerin rızasıyla Sağlık Bakanlığının ulusal aşı programına uygun aşılamalar yapılabilecek.
 
Cezaevlerinde yılda bir kez verem taraması yapılacak, ceza infaz kurumuna yeni giren her tutuklu ve hükümlü muayeneden geçirilecek.
 
Verem tanısı konulanlar, sorumlu hekimin belirleyeceği sürede diğer tutuklu ve hükümlülerden ayrı bir yerde tutulacak.
 
Tutuklu ve hükümlülere genel sağlık ve ilk yardım eğitimi verilecek.
 
İl sağlık müdürlükleri, periyodik olarak sağlık şartları bakımından cezaevlerinin gözetim ve denetimini yapacak, hazırlanan raporun bir örneğini ilgili cumhuriyet başsavcısına bildirecek.
 


HÜKÜMLÜ KOĞUŞLARI İLE İLGİLİ RAPOR HAZIRLANACAK


Üç ay içinde il ve ilçelerdeki Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki hükümlü koğuşları ve muhafazalı muayene 
odalarıyla ilgili valilikler tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından hazırlanacak raporlar Sağlık Bakanlığına iletilecek.
 
Aynı komisyonlar, hükümlü koğuşu ve muhafazalı muayene odası olmayan hastanelere bu birimlerin kurulması için tespitler de yapacak.
 
Hastane yöneticileri, fiziki şartlarla ilgili tespit edilen yetersizlikleri, mümkün olduğu takdirde kendi imkanlarıyla ikinci bir bildirime gerek olmaksızın giderebilecek.

 

 

Etiketler...

Yorumlar