Hasta Haklari Aktivistleri Dernegi

Haberler

Sağlık Sektörü ve Hak İhlâllerindeki Haberler

HASTA HAKLARI AKTİVİSTLERİNDEN ALO 182 HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

MÜŞTEKİ : Hasta Hakları Aktivistleri Derneği 

                       Vatan Cad. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk Evirgenler İşhanı No 5 Kat 1

                      Aksaray Metro İstasyonu Karşısı 34093 Fatih – İSTANBUL

 

TEMİSLEN   : Av. Mahir ORAK

 Halitağa Cad. Nuhbey sok. Köşem Apt. No:1/1 Kadıköy/İst. 

SUÇ               : Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, Özel hayatın gizliliğini ihlâl. 

KONU                       : Sağlık Bakanlığı personeli tarafından Alo 182 hattı ile hastaların kişisel verilerinin yetkili olmayan şahıslara verilmesi suretiyle TCK 134, 136 ve 137 bağlamında suç işlenmesine dair şikâyetimizdir.

 AÇIKLAMALAR  : 

1-) ŞİKAYET KONUSU OLAY 

a-) Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Merkezi Randevu Sistemi MHRS hem Alo 182 kanalı ile telefondan hem de internet üzerinden “ hastaneye gidecek olanların randevu almasına” aracılık etmektedir. Mevcut sağlık sisteminde randevu alınmadan polikinlik hizmeti verilmediğinden Alo182 hattı veya internet kanalı ile randevu alınması gerekmektedir.

 b-) Derneğimize gelen şikayetlere göre Alo182 hattını birisi aradığında hastanın TC Numarasını vermek suretiyle en son hangi hastaneden ve hangi branştan randevu aldığını ve aynı şekilde gelecek randevularına ilişkin bilgi alabilmektedir. Dernek yetkilileri de bu konuda test yapmış olup dernek üyelerimizden birinin Tc Numarasını verdiğimizde üyemizin en son hangi hastanede, branşta ve hangi hastalık üzerine tedavi gördüğü, ayrıca almış olduğu gelecek tarihli randuvu bilgileri yer branş saat olarak tarafımıza verilmiştir. Bu konuda ayrıca Fox Tv Ana Haber derneğimizle bu konuda röportaj yapmış olup kamera önünde de bu anlatılan husus teyit edilmiş ve sonuç değişmemiştir. Alo 182 hattı  kanalı ile kişilere ait tıbbi veriler hakkı olmayan kişilerle paylaşılmaktadır. Aşağıda açıklayacağımız üzere bu husus suç teşkil etmektedir.

 2-) ŞİKAYET KONUSU OLAYIN HUKUKA AYKIRILIK YÖNÜ

 Anayasanın 20.maddesinde “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.”. Türk Ceza Kanununun 134. Maddesinde “Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.”, 136. Maddesinde  “ Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” 137/a maddesine göre bu suç kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyleve ayrıca Hasta  Hakları Yönetmeliği 21. maddesinde “Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu istemek hakkı Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesini de kapsar” denilmektedir.

3-)DERNEĞİMİZİN ŞİKAYET YETKİSİ : Derneğimizin tüzüğünde yer alan amacı, İnsanın ve toplumun genel sağlık ve güvenliğinin insan haklarının doğal ve gerekli unsuru olduğunu kabul ederek; insan onuruna yakışır ve yaşanabilir çevre ihtiyacının karşılanması, sağlık ve güvenlik hakları ihlal edilen fertlerin tıbbî etik, ulusal, uluslararası belgeler veya hukukun genel ilkelerince belirlenen hasta ve hasta yakını haklarının toplumda tanınmasını, bilinmesini sağlamak, hak ihlaline uğramalarını önlenmek, çevreyi koruyucu önlemlerin alınmasını sağlamak, İnsan hakları ve menfaatlerinin tesisi için çalışmaktır. Bu nedenle şikayet konusu olay ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunma hususunda menfaat sahibiyiz

NETİCE VE TALEP           : Yukarıda arz ve izah edildiği üzere özel hayatın gizliğinin ihlali ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yayma suçunu işleyen tüm kamu personeli hakkında soruşturma yapılarak cezalandırılmak üzere kamu davası açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 16/04/2014 

 

                                                                                                                                 Hasta Hakları Aktivistleri Derneği

                                                                                                                                                  TEMSİLEN

                                                                                                                                               Av.Mahir ORAK 

Etiketler...