Hasta Haklari Aktivistleri Dernegi

Haberler

Sağlık Sektörü ve Hak İhlâllerindeki Haberler

BAKANLIKTAN ÖZEL HASTANELERE YARAR, VATANDAŞA ZARAR DÜZENLEME!

 “Aslında bu değişiklik bugün kamuoyuna yansıdığı gibi vatandaşa yarar değil, zarar getiriyor. Bu değişiklikle devlet, vatandaşın hakkını ihlal eden  özel sağlık kuruluşlarından yana tavır sergiliyor”…

 

Türkiye genelinde 1500 civarında Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel hastane bulunmaktadır. Bu hastaneler kendilerine müracaat eden hastalardan %200 oranında ilave ücret alabilmektedir. Kendisinden haksız yere fazla ücret (yüzde 500-600’e varan) alınan hasta ve yakınlarının Özel hastaneyi SGK’ya şikayet etmesi durumunda, SGK özel hastaneye ceza kesiyordu. Ancak vatandaşın fazladan ödemek zorunda kaldığı paranın geri ödenmesi noktasında şözleşmede kesin bir hüküm yer almıyordu. 

 

Derneğimizin de yoğun çabaları sonucunda, SGK 23.12.2016 tarihinde vatandaş lehine bir karar aldı.  Sosyal Güvenlik kurumu 23.12.2016 tarihinde yayınlandığı duyuru ile 2017 yılında uygulanacak olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’nin” taslağını yayınladı. Bu taslağın 12.9 maddesinde kamuoyunun lehine olacak şekilde”vatandaştan alınacak fazla ilave ücretin vatandaşa SGK tarafından geri iade edilmesini” uygulamaya koyacağını bildirdi. Ancak ne olduysa 28.12.2016 tarihinde, vatandaşın lehine olan ve hak arama sürecini kolaylaştıran bu karar değişti…  Eski haline geri döndü…

  

Kamuoyuna yansıdığı gibi “yeni” diye verilen düzenleme aslında “eski” düzenlemedir ve vatandaşın aleyhine, özel hastanenin lehinedir.  

 

Söz konusu sözleşme  imzaya açılmadan vatandaş lehine değiştirilen sözleşmenin 12.9 maddesi tekrar  değiştirilerek, vatandaşın gasp edilen hakkının özel hastanelerin SGK nezdindeki alacaklarından mahsup edilmesinin önüne geçildi.

 

İlgili maddenin değişiklik öncesi ve sonrasındaki halleri şu şekildedir.

 

12.9. SHS’lerce hastadan/hasta yakınından Kurum mevzuatına aykırı şekilde ilave ücretin alındığının tespit edilmesi halinde, ilave ücret alınan her bir hasta için fazla alınan ilave ücret bedelinin 10 (on) katı tutarında ceza koşulu uygulanır. Kurum mevzuatına aykırı olarak alınan ilave ücret bedeli SHS’nin Kurumdaki alacağından mahsup edilerek ilgili kişiye iade  edilir.  ancak Kurum mevzuatına aykırı olarak alınan ilave ücret bedelinin, cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde ilgili kişiye iadesi durumunda uygulanacak olan cezanın yarısı, 

 

Bilindiği üzere birçok özel sağlık kuruluşu vatandaşın bilgisizliği çaresizliği ve mecburiyeti üzerinden haksız kazanç elde etmektedir. Yapılan değişiklikle vatandaşın özel sağlık kuruluşlarına  fazla ödemek zorunda kaldığı parayı almak için kendisini mağdur eden hastanelerin kapısında tekrar dikilmesi gerekiyor.

 

Özel hastaneler tarafından reddedilecek hastaların ise zaten iş yoğunluğu nedeniyle 2-3 yıldan önce karar veremeyen adalet sistemine başvurup hakkını aramaktan başka çaresi kalmıyor. Bu süre zarfında üstlenmek zorunda kaldığı yargılama ve avukatlık masrafları da işin cabası.

 

Vatandaşın hak arama bilinci ve  şevkini kırmaya yönelik bu düzenleme ile SGK’nın  78 milyonun hakkını mı yoksa 1500 civarı özel hastane sahibinin haksız menfaatini mi koruduğu apaçık gün yüzüne çıkıyor.

 

Özel hastanelerin menfaatlerini gözeten kişi veya kişiler tarafından yapılan bu değişikliği şiddetle kınıyoruz.  

 

Hasta Hakları Aktivistleri olarak; söz konusu düzenlemenin getirdiklerini dehşetle izliyor, yapılan bu değişiklerle hukuksuzlukların önü açılmakta ve sonra gelecek aykırılıklara zemin hazırlanması nedeniyle her fırsatta hukuk devleti iddiasında bulunan yetkilileri bu hukuksuzluğu gidermek için göreve çağırıyoruz. Bu düzenleme hasta haklarının evrensel ilkelerine ve sosyal devlet ilkesine aykırıdır. Sözleşmede yapılan değişikliğe ve bu değişikliği yaptıranlara karşı hukuki mücadelemizi yılmadan sürdüreceğiz.

 

 

 

Hasta Hakları Aktivistleri Derneği

Etiketler...