Hasta Hakları Aktivistleri Derneği


(İletişim)
Şikâyetiniz...

Başvuru merkezimiz tarafından şikâyetlerinize verilecek yanıtlarımız, öneri niteliğindedir.
Resmî makamlara, yetkili mercîlere, sağlık kurum ve kuruluşlarına yaptığınız ya da yapacağınız başvurularla ve
bu başvuruların sonuçlarıyla ilgili hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.


Adınız ya da takma adınız...

(varsa) Cep ya da ev/iş telefonunuz...

Şikâyetçi Olduğunuz Kurum/Kuruluş (zorunlu değil)

Şikâyet Konusu/Başlığı

İstek/Soru, Bilgi, Sorun/Şikâyet
Hastaların Hakları için çalışıyoruz...

Süreç...

Tanımlar
Planlar
Kaynak ve
Görüşme adayları
Hastalar için öneriler...
...

Hukuk Önerileri