Hasta Haklari Aktivistleri Dernegi

Haberler

Sağlık Sektörü ve Hak İhlâllerindeki Haberler

Siyasi Partilerin "Engelliler" ile ilgili "Engelli" Politikaları

           Türkiye’de 8.500.000 ( Sekiz milyon beşyüzbin ) Engeli olduğu söylenir. Bu sayıyı engellilerin en az 3 kişilik ailelerini de ekleyerek değerlendirdiğimizde 25.500.000  (Yirmibeş  milyon beşyüzbin )  kişilik bir nüfus söz konusudur. Buna rağmen ülkemizde Engelli politikaları, bu nüfusla aynı oranda, Parti Programlarına, Seçim Beyannamelerine ve seçim sorası İKTİDARLARIN icraatlarına yansımamaktadır.

 

            Hasta Hakları Aktivistleri Derneği olarak AKP, CHP, MHP, BBP, BDP, DP, Has Parti gibi oy oranlarına göre ilk 7 büyük partinin proğram ve seçim beyannameleri incelenmiş, bu partilerin hiç birinin Parti Programlarında ve Seçim Beyannamelerinde Engellilere yönelik somut bir proje ve taahhüdün olmadığı,  tek başına  ülke nüfusunun %12’sini aileleri ile birlikte değerlendirildiğinde %33’ü gibi büyük bir çoğunluğun, adaylar incelendiğinde teşkil ettikleri çoğunlukla aynı oranda temsil edilmedikleri açıkça görülmüştür.

 

                          Anayasada Pozitif Ayrımcılık ile hakları garanti altına alınan Engellilerin başta Eğitim ve İstihdam olmak üzere  Kamu Binaları, Kamusal Alanın fiziki yapısının Engellilere uygun hale getirilmesi, ulaşım gibi hayatın içerisindeki pek çok alandaki düzenlemelerde,  ilgili yasaya rağmen, maalesef dikkate alınmadıkları,  yaklaşan  seçimlerde Engelliler ile ilgili somut bir politikası olmayan Siyasi Partilerin yaklaşımlarından da anlaşılmaktadır.

 

             Anayasada resmen tanınan Pozitif Ayrımcılık ilkesine rağmen,  partilerin ülke nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturan Engelli ve Engelli Aileleri ile ilgili politikalara yer vermemeleri veya taahhüt ettikleri vaatlerini yerine getirmemeleri Anayasal bir suç niteliğindedir.

 

            Hasta Hakları Aktivistleri Derneği Engelli Hakları Komitesi olarak partilerin seçim öncesi bu taahhütlerini seçim sonrasında da yakinen takip edecek, parti program ve seçim beyannamelerinde ki beyanlarını yerine getirip getirmedikleri, kanun yasa teklif ve düzenlemelerinde lehte mi  alahte mi hareket ettikleri yine siz değerli kamoyu ile paylaşılacaktır.

 

 

Parti Adı

Program Toplam Sözcük Sayısı

Program Toplam Sayfa Sayısı

Engelliler ile ilgili Sözc. Say. Top.

Engellilere Ayrılan Sayfa Sayısı

Sayfa Oranı

Sözcük Oranı

AKP

74.971

158

650

5

3,16 %

1,99 %

BBP

22.886

104

560

3

2,88 %

2,45 %

BDP

12.818

37

354

1

2,70 %

2,76 %

CHP

53.621

344

635

4

1,16 %

1,18 %

DP

18.588

86

250

0,5

0,58 %

1,34 %

MHP

38.062

204

251

1

0,49 %

0,66 %

Has Parti

3.489

9

2

0

0,00 %

0,06 %

 

 

 


 

* Grafik Parti Programlar sayfa sayısının proğram ve seçim beyannameleri içerisindeki engellilere ayrılan sayfa sayısının oranı baz alınarak tasnif edilmiştir.

 

 

 

Etiketler...

Yorumlar

(varsa) Yorumunuz/Katkınız/Sorunuz